Documentary

 Student Name: SRISHTI KUMARI(BMS I)

Student name- Tiasha Sil (BMs-I)

Student name- Manabendra Mondal (BMS I)

Interviews


Interview: Dr. Som Singh Dutta
Mentor :Steffi Prasad
Student Group: Hitesh Agarwal, Bivek Chandak, Shradha Chhetri, Upasana Chhetr, Janvi Chettri, Biswajit Singh
Post Production: Inspiria Creative Team (Special Thanks)


Interview: Mr. Sirish Agarwal
Mentor :Steffi Prasad
Student Group: Hitesh Agarwal, Bivek Chandak, Shradha Chhetri, Upasana Chhetr, Janvi Chettri, Biswajit Singh
Post Production: Inspiria Creative Team (Special Thanks)

Ad-films

Student name- Jyoti Saha

Castello- Let the interior Speak
Students Group: Sweta Gupta, Jyoti Saha,
Aman Dugar, Paridhi Agarwal, Upasna Chettri,
Shiladitya Ghosh, Keshav Lahoti,
Shraddha Chettri, Neden Lama

Documentary


Mentor: Dipjyoti Das
Media Science: Group 1( Sweta Gupta, Jyoti Saha, Aman Duggar, Hitesh Agarwal, Bibek Chandak, Paridhi Agarwal, Priti Biswakarma, Kushal Thakuri & Subhankar Saha)