Students Work 2017-08-23T12:05:05+00:00

Documentary

PhotographyInterview: Dr. Som Singh Dutta
Mentor :Steffi Prasad
Student Group: Hitesh Agarwal, Bivek Chandak, Shradha Chhetri,
Upasana Chhetr, Janvi Chettri, Biswajit Singh
Post Production: Inspiria Creative Team (Special Thanks)
Interview: Mr. Sirish Agarwal
Mentor :Steffi Prasad
Student Group: Hitesh Agarwal, Bivek Chandak, Shradha Chhetri,
Upasana Chhetr, Janvi Chettri, Biswajit Singh
Post Production: Inspiria Creative Team (Special Thanks) 

InterviewsStudent name- Jyoti SahaCastello- Let the interior Speak
Students Group: Sweta Gupta, Jyoti Saha,
Aman Dugar, Paridhi Agarwal, Upasna Chettri,
Shiladitya Ghosh, Keshav Lahoti,
Shraddha Chettri, Neden Lama

DocumentaryMentor: Dipjyoti Das
Media Science: Group 1( Sweta Gupta, Jyoti Saha, Aman Duggar,
Hitesh Agarwal, Bibek Chandak, Paridhi Agarwal,
Priti Biswakarma, Kushal Thakuri & Subhankar Saha)Mentor: Dipjyoti Das
Media Science: Sweta Gupta, Keshav Lahoti, Shraddha Chettri & Jyoti Saha