BBA (Hospital Management)

Batch of 2018-2021

ADESH <br />EKKA
ADESH
EKKA
ANCHAL <br />KANU
ANCHAL
KANU
ANJALEE <br />GURUNG
ANJALEE
GURUNG
ANKUSH <br />INDWAR
ANKUSH
INDWAR
ANURAG <br />RAI
ANURAG
RAI
ANUSHREE <br />NANDI
ANUSHREE
NANDI
BINOY <br />SINGH KHATI
BINOY
SINGH KHATI
BISHAL <br />BARLA
BISHAL
BARLA
BRISTI <br />BISWAS
BRISTI
BISWAS
DEWAN <br />RAI
DEWAN
RAI
KIRAN <br />JOTASHI
KIRAN
JOTASHI
LAXMI <br />ROY
LAXMI
ROY
MEGNA <br />THAPA
MEGNA
THAPA
NANCY <br />BHAGAT
NANCY
BHAGAT
NEHA <br />AGARWAL
NEHA
AGARWAL
PARTHA <br />PRATIM DAS
PARTHA
PRATIM DAS
PEADEN <br />SHERPA
PEADEN
SHERPA
PHUSANG <br />SHERPA
PHUSANG
SHERPA
PINKI <br />RAI
PINKI
RAI
PRASHANT <br />MAJUMDAR
PRASHANT
MAJUMDAR
PRAWARSHAN <br />CHETTRI
PRAWARSHAN
CHETTRI
PRERNA <br />BISWAKARMA
PRERNA
BISWAKARMA
RAHUL <br />BHARTEE
RAHUL
BHARTEE
RASHNI <br />MAHESWARI
RASHNI
MAHESWARI
RESHAV <br />RAI
RESHAV
RAI
RIYA <br />PAUL
RIYA
PAUL
SAHIL <br />BASAK
SAHIL
BASAK
SAMRAT <br />SINGHA
SAMRAT
SINGHA
SAMU <br />DARNAL
SAMU
DARNAL
SAQLAIN </br>MUSTAQ
SAQLAIN
MUSTAQ
SAURAV <br />SINGH
SAURAV
SINGH
SAYAM <br />CHETTRI
SAYAM
CHETTRI
SIMA <br />THAPA
SIMA
THAPA
SIMRAN <br />GURUNG
SIMRAN
GURUNG
SOMAY <br />HANSDA
SOMAY
HANSDA
SOUMIK <br />BAIDYA
SOUMIK
BAIDYA
SOURAV <br />DAS
SOURAV
DAS
SOURAV <br />GUPTA
SOURAV
GUPTA
SOURAV <br />RAI
SOURAV
RAI
SOURAV <br />SARKAR
SOURAV
SARKAR
SOVAN <br />SARKAR
SOVAN
SARKAR
SUBHENDU <br />MISRA
SUBHENDU
MISRA
SUBHRAJYOTI <br />DAS
SUBHRAJYOTI
DAS
SUMAN <br />SARKAR
SUMAN
SARKAR