BBA ( Entrepreneurship )

Batch of 2020 – 2023

Abhay Agarwal
ABIGAIL NIMSHIMRI JAMANG
Abigail Nimshimri Jamang
ADARSH RIZAL
Adarsh Rizal
ADARSH THAPA
Adarsh Thapa
ADITYA AGARWAL
Aditya Agarwal
Aditya Arai
Aditya Kumar Choudhary
ANSHVIR SINGH SALUJA
Anshvir Singh Saluja
Anubhav Bothra
Ayush Gupta
Deep Raj Gupta
Deepraj Dutta
GOVIND SINGH
Govind Singh
Hrithik Nandi
Kaushik Mazumder
Kushal Agarwal
Kushal Agarwal
Md Nayeem Shahbaz
Razil Khan
Sahil Kumar Jha
Sakshi Daga
Sakshi Daga
Sangita Chhetri
Shruti Agarwal
Shruti Agarwal
Sneha Raj Purohit
Sneha Raj Purohit
Sourav Gupta
Subham Gupta
Subham Gupta
Subham Gupta
Suraj Kumar Dey
Suraj Roy
Tanisha Agarwal
Vaishnavi Prakash
Yogesh Agarwal

View all our current students and alumni across various programs on LinkedIn