BCA

Batch of 2016 – 2019

Abhinash<br />
Shrestha
Abhinash
Shrestha
Aditya<br />
Rai
Aditya
Rai
Aditya Saha<br />
Gupta
Aditya Saha
Gupta
Akash Kumar<br />
Shah
Akash Kumar
Shah
Amit<br />
Chhetri
Amit
Chhetri
Anamika<br />
Das
Anamika
Das
Beauty<br />
Khatoon
Beauty
Khatoon
Dhnanjay<br />
Kumar
Dhnanjay
Kumar
Dhiraj<br />
Nayak
Dhiraj
Nayak
Dipanwita<br />
Das
Dipanwita
Das
Ishan<br />
Thakur
Ishan
Thakur
Jangmu<br />
Lama
Jangmu
Lama
Kamal<br />
Sharma
Kamal
Sharma
Karan<br />
Basunia
Karan
Basunia
Keshab<br />
Gupta
Keshab
Gupta
Mallika<br />
Pradhan
Mallika
Pradhan
Manish Kumar<br />
Mahato
Manish Kumar
Mahato
Md.<br />
Bickey
Md.
Bickey
Mohana<br />
Das
Mohana
Das
Prasanta<br />
Das
Prasanta
Das
Priyanka<br />
Kumari
Priyanka
Kumari
Raju<br />
Das
Raju
Das
Razul<br />
Kumar
Razul
Kumar
Reshmi Kumari<br />
Verma
Reshmi Kumari
Verma
Rishav<br />
Gupta
Rishav
Gupta
Subham<br />
Dubey
Subham
Dubey
Saahil<br />
Sivakoti
Saahil
Sivakoti
Sona Lal<br />
Gupta
Sona Lal
Gupta
Vikas<br />
Kumar
Vikas
Kumar
Vivek<br />
Pandey
Vivek
Pandey