BBA (Hospital Management)

Batch of 2020 – 2023

ALISHA-GARG
Aman Kumar Sonar
AMAN-THAPA
Anirban Dutta
AMISHA-SARAWAGI
Anish Panda
ANIKET-THAKUR
Anjali Kafle
ANIKET-JAGATAP
Ankit Jaiswal
ANKIT-CHOUDHARY
Ankita Das
ANNU-BHUTRA
Arit Mahato
Aryan Bhattarai
BIKASH-AGARWAL
Ashish Ghosh
BIPRA-SAHA
Auindrila Saha
DHRUV-KANDOI
Avisek Roy
DIKSHA-AGARWAL
Bristi Biswas
GRISHIKA-GAURAV
Debojit Roy
HIMALAYA-DAS
Gourav Kumar Giri
ISHITA-SHARMA
Himangshu Sinha
Jai-Kumar-Jain
Loden Ghising
KHUSHI-AGARWAL
Mandira Roy
KOMAL-AGRAWAL
Md Nizamuddin
MANAN-ALI
Mili Sinha
MD-SAMIN-EKBAL
Mohini Sonar
MOHAMMED-DINNAWAZ
Mrinal Pradhan
MD-SHAHNAWAZ
Navonil Maitra
MUSKAN-AGRAWAL
Payel Ghosh
MUSKAN-CHOUDHARY
Prafulla Kumar Bhatta
NITIN-KUMAR
Prajwal Chhetri
PIYUSH-AGARWAL
Pritika Biswakarma
PRASENJIT-BHATTACHARJEE
Rahul Deb Mallick
PRASHANK-SINHA
Rajhrita Singha
PRIYAL-AGARWAL
Sagnik Bhaduri
PROVAT-ROY
Sanjib Kumar Chini
PUSHPAM-KUMAR-PURN
Sayantani Chakraborty
RACHITA-MAHAPATRA
Shreyashi Deb
Srijana Mangar
RAKSHITA-SHARMA.png
Suhana Subba
RIMPA-MONDAL
Sukanya Nandi
RIYA-JODHANI
Sunia Ghatraj
RONAK-JAIN
Suriansh Paul Chowdhury
SAKIR-AKHTAR
Susmita Goswami
SAKSHI-SHARMA
Suvam Chettri
SAMRIDDHA-CHAKRABORTY
Swastika Gayen

View all our current students and alumni across various programs on LinkedIn