BCA

Batch of 2020 – 2023

Abhishek Kumar
Aman Kumar Singh
Anjali Rai
Aryan Thapa
Ayan Krishna Sanyal
Bhaskar Gupta
Bikram Das
Debjyoti Pandit
Elvis Shrestha
Himanshu Rana
Madhumita Balmiki
Md Rehan
Md Sazid Ali
Pankaj Prasad
Pankaj Sarkar
Prawal Bhujel
Preeti Kumari
Preeti Sharma
Pritam Mahanta
Rahul Kumar Sah
Rajshree
Rinika Basak
Rishika Thapa
Rohit Basak
Rohit Singh
Sagnik Chowdhury
Sangayla Sangden
Shabana Parvin
Shaikh Gulamgaush
Shreyashi Jana
Shubham Goswami
Srinjoy Sen
Sudeshna Ghosh
Suparna Chakraborty
Thomas Sewa
Yuvraj Bhitrikoti
Zigmi Ghising

View all our current students and alumni across various programs on LinkedIn